Het vertegenwoordigen van cliënten, het optreden als hun scheepsmanager, het registreren van schepen bij de bevoegde autoriteiten, dit alles gaat gepaard met een onderlinge uitwisseling van soms privacygevoelige informatie.

Kopieën van paspoorten, koopcontracten, kapitein licenties, notariële verklaringen, om maar een paar van dergelijke privacygevoelige documenten te noemen.

Privacy
GDPR

De Privacy van

jachteigenaren

Als cliënt wilt u de zekerheid dat Lorrendraaier zeer zorgvuldig en discreet met dergelijke informatie omgaat en dat uw privacy gewaarborgd is. Wij hechten waarde aan de privacy van vaartuig eigenaren. Daarom hebben wij een managementsysteem ingevoerd dat niet alleen de kwaliteit van onze diensten waarborgt, maar nog belangrijker is dat alle privacygevoelige informatie over vaartuigen en hun eigenaren veilig wordt opgeslagen. Ons beheersysteem en onze veiligheids- en beveiligingsprotocollen zijn gecontroleerd en ISO 9001:2015 gecertificeerd.

Algemene gegevens

Beschermingsverordening

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing op entiteiten die gegevens van natuurlijke personen verwerken. De AVG is ontworpen om de wetgeving privacy gegevens in heel Europa te harmoniseren en om de privacy gegevens van alle EU-burgers te beschermen.

Alle protocollen zijn van kracht en vormen een geïntegreerd onderdeel van onze organisatie. Lorrendraaier voldoet daarmee aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming die in Nederland wordt beheerd en gecontroleerd door het College Bescherming Persoonsgegevens.

 

College Bescherming Persoonsgegevens

Lorrendraaier is geregistreerd bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) houdt toezicht op de verwerking van persoonsgegevens om ervoor te zorgen dat de bepalingen van de wet op de bescherming van persoonsgegevens worden nageleefd en adviseert over nieuwe regelgeving.