ISO 9001 Policy statement

Het beleid van Lorrendraaier is om zich te onderscheiden door klantgerichtheid en kwaliteit. Het implementeren en certificeren van het managementsysteem conform ISO 9001 draagt bij aan:

  1. Onderhouden en continue verbeteren van het managementsysteem. De constante, gestructureerde focus op groei en verbetering draagt bij aan het beleid van Lorrendraaier.
  2. Het begrijpen en overtreffen van de verwachtingen van de klant om zo op ieder moment weer een positieve indruk achter te laten.
  3. Het monitoren en meten van de klanttevredenheid.
  4. Het vastleggen van preventieve en corrigerende maatregelen tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden om zo te komen tot continue verbetering.
  5. Jaarlijks opstellen van kwaliteitsdoelstellingen om systematisch en met structuur jaarlijks continue verbetering mogelijk te maken. De doelstellingen dienen goed aan te sluiten op dit beleid.
  6. Middels interne audits, directiebeoordelingen en externe audits de voortgang van het systeem en de organisatie monitoren.
  7. Het onderhouden van goede relaties met in de Europese Unie gevestigde agenten om zodoende de afzetmarkt steeds verder uit te breiden.
  8. Het onderhouden van goede contacten met de eindklant om te blijven leren van de verwachtingen en eisen van de gebruiker.
  9. Werken volgens de geldende Nederlandse wet & regelgeving.