Italië is één van de weinige Europese scheepsregister dat inschrijvingen accepteert van niet-EU paspoorthouders en inwoners. Registratie is dus voor iedereen mogelijk. Dit maakt het een aantrekkelijk register voor booteigenaren die niet in de EU wonen, maar hun vaartuig hier wel graag willen registreren.

Nationality
In Italië kan iedereen zijn vaartuig laten registeren, ongeacht zijn/haar nationaliteit.
Documentation
De documentatie dient in het Italiaans opgesteld te zijn, of voorzien te zijn van een vertaling.
Inspection
Eens per 4 jaar voert de Recognised Organisation ‘RINA’ een verplichte inspectie uit, en elke 2 jaar wordt gecontroleerd of bepaalde apparatuur aan boord is.
Safety
Het vaartuig moet voldoen aan bepaalde technische eisen, welke ook periodiek gecontroleerd worden.
Taxes and levies
Privépersonen die een vaartuig kopen dat niet onderhevig is aan BTW, betalen een registratieheffing. De hoogte van deze heffing varieert tussen de €71 en €5055, en wordt bepaalt door de lengte van het vaartuig.
Representation
Er hoeft geen vertegenwoordiger aangesteld te worden wanneer men niet in Italië woonachtig is.
Provisional registration
Een voorlopige zeebrief wordt alleen afgegeven wanneer men ook belastingplichtig is in Italië.
Validity
De registratie is onbeperkt geldig.
Process
Het registratieproces van een pleziervaartuig duurt gemiddeld ongeveer een maand.
International ranking
Paris MoU White List no. 2