Het Deense scheepsregister staat bekend als zeer betrouwbaar. Het heeft een goede reputatie. Als één van de weinige scheepsregisters vragen de Denen om volledige documentatie m.b.t. (voormalig) eigenaars van het vaartuig. Weegt het vaartuig minder dan 20 ton, dan is registratie niet vereist. Een Nationaliteitsverklaring kan dan een voordelige mogelijkheid zijn.

Nationality
Het vaartuig is voor minimaal 50% in bezit van een Deense staatsburger of inwoner.
Documentation
Documenten dienen in het Deens of Engels opgesteld te zijn, of voorzien te zijn van een vertaling in één van deze talen.
Inspection
Pleziervaartuigen hoeven geen inspectie te ondergaan en zijn daarmee geen onderdeel van het registratieproces.
Safety
Afhankelijk van de afmetingen van het vaartuig kunnen er eisen zijn met betrekking tot het vaarbewijs. Deze eisen vormen echter geen onderdeel van het registratieproces.
Taxes and levies
Er moet een jaarlijkse heffing betaald worden. De hoogte van de heffing wordt bepaald door de bruto tonnage van het vaartuig.
Representation
Nee, er hoeft geen lokale vertegenwoordiger aangesteld te worden.
Provisional registration
Een voorlopige zeebrief wordt niet afgegeven.
Validity
Er is geen vervaldatum van de registratie.
Process
Het registratieproces van het vaartuig duurt 15 tot 30 werkdagen.
International ranking
Paris MoU White List nr. 1