San Marino heeft, ondanks het gebrek aan kustlijn, een eigen scheepsregister. Het valt niet onder de EU maar wel binnen Europa, wat een interessante overweging kan zijn. Daarnaast verloopt de registratie uitzonderlijk snel en zijn de tarieven gunstig. Zeker voor chartermaatschappijen in het mediterrane gebied is dit scheepsregister dan ook een aantrekkelijke optie.

Nationality
Het scheepsregister in San Marino accepteert personen van iedere nationaliteit.
Documentation
Alle documentatie dient opgesteld te zijn in het Italiaans of Engels, of voorzien te zijn van een beëdigde vertaling.
Inspection
Afgezien van een zelfinspectie, zijn er geen eisen van inspecties door derden.
Safety
Er zijn geen specifieke veiligheidseisen waaraan voldaan moet worden.
Taxes and levies
Er worden geen belastingaanslagen opgelegd voor het bezitten van een vaartuig.
Representation
Het aanstellen van een lokale vertegenwoordiger is een vereiste.
Provisional registration
Als standaard wordt een voorlopige zeebrief afgegeven, deze heeft een geldigheid van 3 maanden. Daarna wordt de definitieve zeebrief afgegeven door het scheepsregister.
Validity
De registratie van het vaartuig is 5 jaar geldig, waarna het vernieuwd moet worden.
Process
Het register is zeer efficiënt ingericht. Een vaartuig kan, indien nodig, in principe binnen 48 uur te boek gesteld worden.
International ranking
Paris MoU White List – niet opgenomen. Het register van San Marino is slechts twee jaar oud.